Tim

Giá 280,000 VNĐ/kg

Đóng túi, hút chân không, dán nhãn

Danh mục: