Chính sách vận chuyển

Tại Cooplus, chúng tôi đảm bảo vận chuyển hàng hóa đến tay khách hàng một cách an toàn và nhanh chóng. Chúng tôi sử dụng đối tác vận chuyển hàng đầu để đảm bảo rằng hàng hóa của khách hàng sẽ được giao đến địa điểm yêu cầu an toàn và đúng thời gian. Chính sách vận chuyển của chúng tôi rất linh hoạt, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách hàng trong việc vận chuyển hàng hóa.