Phương thức thanh toán

Tại Cooplus, chúng tôi đưa ra nhiều lựa chọn thanh toán để khách hàng có thể chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất. Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thanh toán qua thẻ tín dụng và thẻ ATM, thanh toán khi giao hàng. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các thông tin thanh toán của khách hàng đều được bảo mật và xử lý an toàn.