Xương cục

Giá 130,000 VNĐ/kg

Đóng túi hút chân không 0,5 – 0,7kg/túi – dãn nhãn

Danh mục: