Chính sách bảo mật

Tại Cooplus, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng một cách an toàn và bảo mật nhất có thể. Chính sách bảo mật của chúng tôi đảm bảo rằng thông tin của khách hàng sẽ không bao giờ được tiết lộ cho bên thứ ba và chỉ được sử dụng với mục đích liên lạc và xử lý đơn hàng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật quan trọng để đảm bảo rằng dữ liệu của khách hàng được bảo vệ tối đa.