LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Công ty TNHH Cooplus được thành lập vào ngày 26/6/2018  theo dự án CooPlus Social Enterprise  (MS dự án: 4360113223) do Tổ chức Good Neighbors International (GNI) đầu tư với sứ mệnh hỗ trợ người dân tại các vùng dự án do GNI đang thực hiện tại Việt Nam “sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm sinh kế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giúp trẻ em có điều kiện sinh sống và học tập tốt hơn”.

Good Neighbors International (GNI) là một tổ chức phi chính phủ nhân đạo và phát triển quốc tế được thành lập tại Hàn Quốc năm 1991, hiện đang hoạt động ở 45 quốc gia trên thế giới, tập trung vào Phát triển Cộng đồng và Bảo vệ Trẻ em. GNI chính thức mở chi nhánh tại Việt Nam ngày 1/6/2005 với trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Hiện nay GNI đang triển khai các dự án Phát triển Cộng đồng tại 4 tỉnh là Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang và Thanh Hóa với hơn 17.000 trẻ bảo trợ và hơn 200,000 người dân địa phương đực hưởng lợi từ dự án. Bên cạnh đó, GNI đã thực hiện các chương trình cứu trợ khẩn cấp, trao tặng hàng viện trợ và nhu yếu phẩm cho 26 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

XỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi đó là: “Nỗ lực vì một thế giới không nghèo đói, nợi mọi người được chung sống trong hòa bình. Chúng tôi tôn trọng quyền con người của những người trong cộng đồng đang chịu cảnh đói nghèo, áp bức, đồng thời giúp họ có khả năng sống tự lực là lấy lại hy vọng trong cuộc sống”.

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

HƯỚNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – Chúng tôi tin rằng, một trong những cách tốt nhất để phát triển cộng đồng là trao quyền cho mọi người. Chúng tôi đồng hành với những người bị thiệt thòi về mặt xã hội và kinh tế để hỗ trợ họ nhận thức rõ hơn về quyền con người và trở nên tự lực. Chúng tôi nỗ lực tập trung vào 04 nguyên tắc tiếp cận toàn cầu sau:

  1. Chúng tôi hỗ trợ những người bị tổn thương
  2. Chúng tôi nâng cao nhận thức về quyền và vai trò của những người có trách nhiệm.
  3. Chúng tôi thúc đẩy hợp tác và đoàn kết
  4. Chúng tôi trao quyền cho mọi người.

CHỨNG NHẬN

Chứng nhận VSATTP là chứng nhận được cấp cho các sản phẩm thực phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, vận chuyển và bảo quản. Chứng nhận này được cấp bởi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nhà nước.

Chứng nhận VietGAP (Vietnamese Good Agriculture Practices) là chứng nhận quản lý sản xuất nông nghiệp tốt theo quy định của Việt Nam. Chứng nhận này đặc biệt dành cho các sản phẩm nông nghiệp gốc Việt, bao gồm các sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và sản phẩm rừng.

Chứng nhận OCOP (One Commune One Product) là chứng nhận cho các sản phẩm địa phương chất lượng cao được sản xuất tại địa phương, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường. Chứng nhận này giúp giới thiệu các sản phẩm địa phương và giúp các sản phẩm này được tiêu thụ nhanh chóng trên thị trường trong và ngoài nước.

Chứng nhận OCOP (One Commune One Product) là chứng nhận cho các sản phẩm địa phương chất lượng cao được sản xuất tại địa phương, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường. Chứng nhận này giúp giới thiệu các sản phẩm địa phương và giúp các sản phẩm này được tiêu thụ nhanh chóng trên thị trường trong và ngoài nước.

Kiểm nghiệm thịt tươi xúc xích
Xúc xích

CHÚNG TÔI QUAN TÂM ĐẾN…

Chăn nuôi có “đạo đức”

Hướng đến một hệ sản xuất nông nghiệp...

Sức khỏe cộng đồng

Thông qua việc hỗ trợ và giám sát...

Môi trường sống

Bằng việc áp dụng quy trình Nông nghiệp...

Chia sẻ lợi ích công bằng

Là một Doanh nghiệp Trách nhiệm xã hội,...