Chia sẻ lợi ích công bằng

Là một Doanh nghiệp Trách nhiệm xã hội, chúng tôi nhận thức sâu sứ mệnh của mình là giúp các cộng đồng đang gặp khó khăn nỗ lực phát triển kinh tế dựa trên chính nội lực của mình. Với sứ mệnh đó chúng tôi đã và đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn cùng các bên liên quan tham gia và Chương trình Phát triển chuỗi giá trị lợn đen Xứ Mường, giúp cho người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sống được và phát triển kinh tế bằng nghề chăn nuôi lợn đen. Qua đó góp phần giúp trẻ em là thế hệ tương lai của chúng ta có điều kiện sống và học tập tốt hơn để trở thành người công dân có ích cho xã hội và đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *