Sấn thăn

Giá 215,000 VNĐ/kg

Đóng hộp 0,3 – 0,6kg/túi – dãn nhán

Danh mục: