Liên kết đưa đặc sản lợn đen Hòa Bình về đất Cảng tiêu thụ

Liên minh hợp tác xã tỉnh Hòa Bình và Công Ty TNHH Cooplus cùng Hội...