Chân giò nguyên chiếc

Giá 200,000 VNĐ/kg

Danh mục: