Giò xào

Giá 350,000 VNĐ/kg

Đóng túi 0,3-0,4kg/túi – hút chân không, dãn nhán

Danh mục: