Hỗ trợ kết nối tiêu thụ một số sản phẩm nông sản

Ngày 8/1, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần nông...